Algemene Voorwaarden

Algemeen

De cursist is hij of zij die deze overeenkomst aangaat met de eigenaar van de hondenschool MeandMyShadow.

De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken. De deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.
Hondenschool MeandMyShadow is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd MeandMyShadow of HSV de Oeverlanden.
MeandMyShadow en HSV de Oeverlanden zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door MeandMyShadow of HSV de Oeverlanden.
WA-verzekering: cursist dient voor aanvang van de lessen een geldige WA-verzekering te hebben.

Cursussen en privélessen

 • Betaling dient voor of bij aanvang van de lessen contant, per pin of per bank te zijn voldaan. Na ontvangst van het cursus- of lesgeld is de inschrijving definitief.
 • Inschrijving gebeurt via ons inschrijfformulier op de website of op de hondenschool of telefonisch, indien cursist alle persoonlijke gegevens inclusief de gegevens van de hond heeft opgegeven, verplicht de cursist tot betaling van het verschuldigde cursus- of lesgeld. Annuleren is mogelijk tot 8 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen dan, met aftrek van 10 euro administratiekosten en eventueel kosten van aangeleverd cursusmateriaal, worden gerestitueerd. Bij annuleringen na 8 dagen voor aanvang van de cursus zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.
 • MeandMyShadow en HSV de Oeverlanden hebben het recht cursisten de cursus te weigeren indien: de cursus niet betaald is, een cursist fysiek geweld gebruikt in de omgang, opvoeding en training van de hond of een cursist de cursus verstoort.
 • Als de cursus door ziekte van de cursist of hond of door overmacht vroegtijdig beëindigd moet worden, dient er een doktersverklaring of dierenartsverklaring te worden getoond. Het cursusgeld zal na overleg worden gerestitueerd vanaf het moment van het overleg. Het betreft een bedrag na aftrek van de kosten van geleverd cursusmateriaal en administratiekosten.
 • Bij ziekte of omstandigheden kunnen de lessen worden ingehaald zonder extra kosten maar alleen als de cursussen die daarop volgen niet vol zitten. In overleg met de hoofdtrainer of eigenaar van MeandMyShadow wordt het tijdstip en datum van de inhaalles afgesproken.
 • Als er door ziekte of overmacht van een trainer lessen uitvallen, kunnen lessen ingehaald worden, in overleg met de hoofdtrainer.
 • De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. MeandMyShadow en HSV de Oeverlanden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.
 • De opdracht voor privéles/consult kan bevestigd worden door te reageren op een aanbod van de hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken (email, app of contactformulier website of contactformulier op de hondenschool).
 • De cursist ontvangt na aanmelding mondelinge en of schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraak van privéles of het consult.
 • Reiskosten worden berekend als een lesuur gerekend het huisadres van de trainer en worden in rekening gebracht bij de cursist. Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij annuleren van een afspraak 48 uur of minder van tevoren wordt 50% van het bedrag van de privéles of consult in rekening gebracht.
 • Een privéles of consult dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven. Cursist is verplicht dit contant te voldoen aan het eind van ieder privéles of consult.

Regelement van orde

De cursist dient uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
Honden dienen voor aanvang van de cursus te zijn uitgelaten. Indien de hond zijn behoefte doet op of rond het terrein van de hondenschool, dient cursist dit zelf op te ruimen.
Op het terrein van de hondenschool dienen de honden –behoudens uitdrukkelijk verzoek van de trainer‐ aangelijnd te zijn.
Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist de zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de trainer.
Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de trainer en de cursist dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA‐verzekering van de cursist.
In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de trainer.

Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan MeandMyShadow. Het verkregen advies is gebaseerd op uitgebreide en deskundige ervaringen van MeandMyShadow.
Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van MeandMyShadow of persoonlijke aansprakelijkheid van de hoofdtrainer, trainers en stagiaires. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder Artikel 4 genoemd.

Privacy wetgeving

MeandMyShadow verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid dat op haar website staat, zie https://meandmyshadow.nl/privacybeleid/

Social media

Met het tekenen van de algemene voorwaarden gaat de cursist ermee akkoord dat door MeandMyShadow tijdens de uitvoering van de overeenkomst foto’s en/of video’s worden gemaakt van de hond en dat deze foto’s en/of video’s worden geplaatst op de website van MeandMyShadow of openbaar worden gemaakt via social media. De cursist kan te allen tijde aangeven dit liever niet te hebben. Bij het openbaar maken van foto’s en/of video’s van de hond zal nimmer de naam van de cursist vermeld worden.

Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01-07-2022.Contact

Bianca Stremmelaar
MeAndMyShadow
Hondenschool Amsterdam
onderdeel van HSV de Oeverlanden

Hanbalstraat 1
1062XK Amsterdam

Plan bezoek op onze locatie

Openingstijden

Trainingslocatie
Maandag:   18:00 – 21:00
Donderdag:   9:00 – 21:00
Zondag:   9:00 – 18:00

Privé trainingen in Spaarnwoude of consult aan huis
Maandag:   14:00 – 18:00
Dinsdag:   14:00 – 18:00
Woensdag:   14:00 – 18:00
Vrijdag:   9:00 – 13:00
Zaterdag:   15:00 – 18:00